January 12, 2013

Blogroll Magazine ♥ Списание Blogroll

It is finally in my hands! The magazine I've been working on for the first few months of my master study! 

Най-сетне е в ръцете ми! Списанието, върху което работих първите няколко месеца от магистратурата ми! 

XoXo
 

3 comments:

Paulina said...

very interesting blog ! would you like visite my blog ? ;)

Midnight Cowgirl said...

Beautiful job!

Tony SHT. said...

Изглежда прекрасно, прекрасно, супер професионално! Браво!

Recommendations by Engageya