November 26, 2012

Inspirational Quote: Smile. The world is a beautiful place. ♥ Цитат за семицата: Усмихни се. Светът е красиво място.

Happy Monday, loves!

Often in life we have to face challenges, overcome our fears, heal from wounds and disappointments. In those moments it's easy to turn bitter, it's easy to forget how amazing life is. But ... 
.................................................................................................................................................................................................
Честит понеделник, сладури!

В животра си често трябва да се справяме с предизвикателства, да преодоляваме страховете си, да се възстановяваме от рани и разочарование. В тези моменти е лесно да се огорчим, лесно е да забравим колко прекрасен е животът. Но ...

Be soft. Do not the let the world make you hard. Do not let the pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree you still believe it to be a beautiful place."
"Бъди нежна, не позволявай света да те направи груба. Не позволявай болката да те накара да мразиш. Не позволявай огорчението да открадне сладостта ти. Гордей се от това, че дори останалият свят може да не е съгласен, ти все още вярвяш, че светът е красиво място."

November 23, 2012

Gift Ideas: Young Republic's 2012 Christmas Collection. You need to see it! ♥ Идеи за подаръци: Коледната колекция на Young Republic. Трябва да я видите!

Sorry for being MIA for a week. In the end of the term uni seems to be taking over my life, but all the hustle to finish everything before the break is worth it! Just a 20 more days and I will go home and have a Merry Little Christmas with my loved ones! 

Today I just realized that I don't have gifts from the most special people in my life yet and started looking for some online.... Yes... during class. I admit. I am sorry. Browsing around my favorite stores (while my teacher was discussing the importance of ... while my teacher was discussing something) I stumbled upon Young Republic's 2012 Christmas Collection and couldn't wait to share with you! You can find fashionable gift ideas for all of your friends and family, all created by the cool crowd of hot independent designers!

Some of my personal favorites are the breathtaking backless Vanessa Bandage dress, the adorable black cat bag by La Lisette, and the hilarious Angry Ninja IPad case! There's even a page with great gift ideas for under $20 to help you stay on budget and you know ... not get bankrupt after the holidays! 
.............................................................................................................................................................................................
Извинявам се, че ме нямаше цяла седмица. В края на семестъра университетът превзема живота ми, но всички усилия да приключа работата си преди Коледа си струват! Само след 20 дни ще се прибера в България за една Щастлива Малка Коледа (Merry Little Christmas) с любимите ми хора!

Днес осъзнах, че все още не съм купила подаръци за най-специалните хора в живота ми и започнах да търся онлайн ... Да ... По време на лекция ... Признавам си. Съжалявам. Разглеждайки любимите ми онлайн магазини (докато преподавателката обсъждаше важността на ... докато преподавателка говореше за нещо) попаднах на коледната колекция на Young Republic за 2012 и нямах търпение да я споделя с вас! Можете да намерите модни подаръци, създадени от най-актуалните независими дизайнери, за всичките си приятели и семейството си! 

Някои от личните ми фаворите са спиращата дъха рокля с гол гръб на Vanessa Bandage, сладката чанта във формата на черно котенце на La Lisette, и забавният Angry Ninja (Ядосана нинджа) Ipad кейс. Има дори страница със страхотни идеи за подаръци под $20, които да ви помогнат да се вместите в бюджета и... да не се разорите по празниците!

November 15, 2012

The Wardrobe: All I want to wear ♥ Тоалет: Единственото, което искам да нося

Outfit I am wearing: Handmade pencil skirt, knitted top and flower brooch created by my mom, a handmade green leather purse, sunglasses, chandelier earrings and ring all from H&M and Spanish brown shoes woth  chunky heel by HDR

Today I woke up with the desire to wear this exact outfit, so I thought why not post it. I love the down to earth settle colors and the feeling of elegance attached to it, but most of all I love that many of the pieces are unique, made by my talented mom. Who says a blogger cannot wear the same outfit more than once. I know as soon as it gets warm enough these are going to be the pieces I take out of the closet first!
............................................................................................................................................................................................
Днес се събудих с желанието да облека точно този тоалет, и реших да ви го покажа. Обичам земните, спокойни цветове и усещането за елегатност, но най-много от всичко обичам това, че по-голямата част от дрехите и аксесоарите са уникални, създадени от талантливата ми майка. Кой е казал, че блогърите не могат да носят един тоалет повече от веднъж? Знам че щом стане достатъчно топло тези дрехи ще бъдат първите, извадени от гардероба!

November 14, 2012

Ballgowns: British Glamour Since 1950‏ on show at V&A. Part I

Every girl likes to make a show-stopping entrance. Each dress at the Ballgowns exhibition is just about glamorous enough. 


Ever since I set my foot in London for the first time I wanted to go the see what the British Glamour Since 1950 was all about. A few days before I actually visited the V&A museum with its newly reopened, breathtaking fashion galleries, I heard someone say "It's nothing special. Just some dresses." That coming from a fashion student was surprising but didn't kill my enthusiasm. 

The moment I walked in I gasped. It was so much more than "just some dresses." It was the history of glamour starting at 1950, beautifully taking you trough every decade of elaborate frou-frous, long trains and naked shoulders, until you get to the eccentric metallic dress Gareth Pugh designed especially for the exhibition. 

The moment I saw an original Christian Dior dress from his New Look collection was surreal. It is something you remember for life. Knowing the history of this line, how revolutionary for its times it was and how it gave women back femininity and allure makes the opportunity to be near that dress one of the mot precious moments of a lifetime. 

Burberry, John Galliano, Vivienne Westwood, every piece, part of the exhibition, is a celebration of fashion, shape, and glamour. The one dress that will always be in my heart is the white Alexander McQueen Daphne Guiness wore to the 2011 Met Gala, dedicate to the genius designer. Every little feather, the perfectly bold  that accentuate the most beautiful curves of a woman's body made me love fashion so much more, if that is even possible. 

If you love fashion, or even if you like it just a little bit, make sure to visit the epitome of it at the V&A before it closes down in January. 

November 13, 2012

New in The Wardrobe: Burberry Weekend. My new addiction. ♥ Burberry Weekend. Новата ми страст.

Burberry Weekend, a fragrance by Burberry
I have a confession to make ... I have a brand new addiction and I am not planning to fight it. My love for Burberry is growing every single day and this scent is just another reason why. It's playful and fresh, carefree and young, yet very sophisticated and classy. The top notes include sweet and zesty mandarin and aromatic grassy notes, then when you get to the heart you feel the aroma of blue hyacinth, iris, nectarine, peach flower, red cyclamen and wild rose. In the end comes the dry-down which is a perfect blend of sandalwood, cedar and musk. Created by Nathalie Lorson back in 1997, the florally fruity scent is what makes even the most dreary morning better and puts me just in right mood to face every challenge with a breezy smile. 
..............................................................................................................................................................................................
Искам да направя признание ... Имам нова страст и не смятам да се боря с  нея. Любовта ми към Burberry расте всеки ден и този аромат е още една причина за това. Закачлив и свеж, безгрижен и млад, а освен това много изискан и елегантен. Връхните нотки включват сладка и пикантна мандарина и тревисти нотки, когато стигнете до сърцето усещате уханието на син зюмбюл, ирис, нектарина, цвят на праскова, червена циклама и дива роза. Последни се усещат базовите нотки на кедър и мускус. Създаден от Натали Лорсън през 1997, флорално плодовият аромат е това, което прави дори най-мрачните сутрини по-хубави и ме поставя в правилното настроение да посрещна всяко предизвикателство с безгрижна усмивка.

Burberry Weekend, a fragrance by Burberry

Burberry Weekend, a fragrance by Burberry
Burberry Weekend, a fragrance by Burberry
What's your favorite scent?
Кой е любимият ви аромат?

XoXo

November 12, 2012

Inspirational Quote: Stay strong, sweetheart ♥ Цитат за семицата: Бъди силна, миличка

Happy Monday, loves! 

Sometimes life gets tough and it seems impossible to get trough another day. In those times ...
.............................................................................................................................................................................................
Честит понеделник!

Понякога животът е труден и изглежда невъзможно да преминеш през още един ден. Тогава ...

You are going to want to give up. Don't.
"Ще искаш да се предадеш. Недей."

November 11, 2012

Shoot of the week: A Pointe to Remember ♥ Сесия на седмицата: A Pointe to Remember

Fashion photo shoot called A Pointe to Remember by Sy Delorme for Mojeh Magazine, starring Alexina Graham as a ballerina, styling by Sonia Logerot
When I saw this stunning editorial I gasped. Is there something more beautiful, more refined and inspiring then ballet? The dance, so hard to master and so ruthless in its demand of absolute perfection, holds an enchanting mystery that's so captivating, so alluring. The hypnotizing world of ballet is so delusively  flawless. Don't we all love to be deceived sometimes ...
.............................................................................................................................................................................................
Тази фотосесия спря дъха ми. Има ли нещо по-красиво, по-изтънчено и вдъхновяващо от балета? Танцът, толкова труден за овладяване и толкова безмилостен в преследването на абсолютно съвършенство, крие пленителна мистерия, която е невероятно омайна и привлекателна. Хипнотизиращият свят на балета е толкова измамно идеален. Не обичаме ли вички да бъдем заблуждавани понякога ...

November 8, 2012

Graze Box. You Guilty Free Snacks.Today I want to tell you about this amazing service I discovered here in the UK. Called Graze box it delivers the nature to your home. Guilty free snacking with healthy little treats handpicked especially for based on your personal taste and the way you rate the hundred natural options they offer. Do you like nuts, seeds and dried fruits? Or maybe tasty crackers, dips and olives, or even freshly baked bread? For the ones who have a taste for sweets they provide flapjacks, cakes and other natural treats. Vote for your favorites and have them deliver at home or at the office, once or twice a week or a month. A box is only £3.89 including delivery and you can cancel any time or reschedule for an early delivery if you really need your healthy snacks on a certain day! Too bad currently they're only delivering within the UK but keep your fingers crossed they expand soon and offer their great services internationally.

To learn more visit Graze.com 

November 7, 2012

Mint Green Summer on my mind ♥ Ментово Зелено Лято в мислите ми

Outfit I am wearing: Handmade green maxi dress designed by my mom, hand knitted orange purse made by my mom, orange Zara wedges, Colorful summer scarf from Ystrdy, Chunky golden bracelet from Primark and a belt from Bershka
Obviously these pictures were taken a long time ago when it was still summer and I was still home enjoying my favorite ice cream, which is peppermint by the way. Only when you leave home for a long time you realize how much joy the little things as a Sunday afternoon walk bring. Summer may still be on my mind but I am looking forward to Christmas when I will walk the same streets again, this time with a hot chocolate in my hand. 
.........................................................................................................................................................................................
Очевидно тези снимки са правени преди доста време, когато все още беше лято, а аз все още си бях вкъщи наслаждавйки се на любимия си сладолед, който е мента между другото. Едва когато заминеш за дълго време, осъзнаваш колко много радост носят малките неща като разходката в неделя следобяд. Лятото все още е в мислите ми, но вече нямам търпение да дойде Коледа, когато ще се разхождам по същите улици, но този път с топъл шоколад в ръка.

November 6, 2012

The Hollywood costume exhibition ♥ Изложбата на холивудски костюмиFlashing screens, legendary costumes, halls buzzing with excitement. The Hollywood costume exhibition at  V&A was a joy on several levels. Going there I expected to see nothing but a few garments on mannequins labeled with the name of the movie they cam from. I just couldn't understand what was all the fuss about and why I had to prebook a ticket after waiting in line for almost 30 minutes. Imagine my surprise when three hours later I walked in the first of several halls illuminated by screen showing parts and bits of the most famous Hollywood movies, with dozens of mannequins dressed in the most beautiful garments from pictures I've seen or only heard of. 

The first one I laid my eyes one was Audrey Hepburn's sleek black dress from breakfast at Tiffany's - one of my all time favorites. I look up an instead of a plastic mannequin's head I see a screen with Audrey's stunning face smiling at me. It may sound strange but this screens were one of the best touched to the exhibition. They  brought life to every costumes, made it so real that it felt like you can talk to the Indiana Jones, captain Jack Sparrow, or even Darth Vader (who up-close is not terrifying at all, even a little funny with his face made of plastic).


Looking up I found Batman standing tall, monitoring the room for any disturbance and right across from him there was Spider, stack to the wall, looking for a beautiful girl to save. Next room from them Superman was caught mid-flight on his way to saving the world. 

Walking trough the rooms my excitement was only growing stronger as there were several pieces I really wanted to see - Dorothy's dress and magical red heels, Natalie Portman's black costume form Black Swan Marilyn Monroe's celebrated white dress. I never expected the last two ladies to be so fragile and tiny. Especially Marilyn, with everyone saying how curvaceous she was her small frame was very surprising. 

Those were the last few pieces. The exhibition ended with a bang so to say and I walked out feeling excited, my head buzzing, flashing pictures of what I saw in front of my eyes. The prebooked ticket, the waiting, the fuss. It was all so worth it!

November 5, 2012

Inspirational Quote: Fight for every inch ♥ Цитат за семицата: Борете се за всеки сантиметър

Happy Monday!

Someone very special sent me this video in a moment when I've lost my motivation. It immediately reminded me there's nothing I cannot achive if I set my mind to it. Spare 4 minutes and 30 seconds to hear this incredible speech today!
.............................................................................................................................................................................................
Честит понеделник!

Много специален човек ми изпрати това видео в момент, когато бях загубила мотивацията си. То ми напомни, че няма нищо, което не мога да постигна, стига да си го поставя за цел. Отделете 4 минути и 30 секунди, за да чуете тази невероятна реч днес!

November 4, 2012

Shoot of the week: The New Age of Elegance ♥ Сесия на седмицата: The New Age of Elegance

Fashion Photo shoot by Emre Guven for More Magazine, starring Luci Liu wearing Zac Posen, Michael Kors and Roberto Cavalli, styled by Jonny Lichtenstein
The legendary Coco Chanel once said "A girl should be two things: classy and fabulous." This is exactly what Lucy Liu is in the latest issue of More Magazine wearing luxurious, breathtaking pieces by designers such as Michael Kors, Zac Posen and Roberto Cavalli styled by Jonny Lichtenstein.The feminine and sleek looks are completed by hair and makeup by Enzo Angileri and Erin Ayanian Monroe respectively. Emre Guven captured the sophisticated, lavish beauty of The New Age of Elegance.
...................................................................................................................................................................................
Легендарната Коко Шанел някога е казала "Всяко момиче трябва да бъде две неща: класно и бляскаво." Луси Лиу е точно това в последния брой на More Magazinе, облечена в луксозни, спиращи дъха модели на дизайнери като Майкъл Корс, Зак Посен и Роберто Кавали, избрани от Jonny Lichtenstein. Женствените и елегантни тоалети са допълнени от прическа и грим съответно от  Enzo Angileri и Erin Ayanian MonroeEmre Guven е уловил изискната, разточителна красота на Новата Ера на Елеганост (The New Age of Elegance).

Recommendations by Engageya