Inspirational Quote: Chase your heart's desires ♥ Цитат за седмицата: Преследвай желанията на сърцето си

Happy Monday! 

Have you ever had people tell you that you should be happy with what you have and settle with it not lose it while pursuing something more? Don't ever listen do them! While it's true that you should be thankful for what you have, you should never give up on you dreams out of fear not to lose it.
...................................................................................................................................................................................
Честит понеделник!

Случвало ли ви се е да ви казват, че трябва да се доволни от това, което имате и да се задоволите с него, за да не го загубите докато преследвате нещо повече? Никога не слушайте тези хора! Вярно е, че трябва да сте благодарни за това, което имате, но никога не трябва да се отказвате от мечтите си заради страха да не го загубите.

Do not settle for less than exactly what you want. Your heart’s desires are there for a reason. Chase them. Pursue them relentlessly. Do not lose sight of your goals. They are your very reason for being.
"Никога не се задоволявай с нищо по-малко от това, което искаш. Има причина за копнежите на сърцето ти. Гони ги. Преследвай ги неуморимо. Не губи целите си от поглед. Те са причината за съществуването ти." 

Направи първата крачка днес, защото ...
Make the first step today, because ...

There are only two day in the year that nothing can be done. One is called yesterday and the other is called tomorrow, so today is the right day to love, believe, do and mostly live.
"Има само два дни в година, когато нищо не може да бъде направено. Единят  се нарча вчера, а другият се нарича утре, така че днес е точният ден да обичаш, да вярваш и най-вече да живееш."

XoXo
 

Comments