Inspirational Quote: Fight for every inch ♥ Цитат за семицата: Борете се за всеки сантиметър

Happy Monday!

Someone very special sent me this video in a moment when I've lost my motivation. It immediately reminded me there's nothing I cannot achive if I set my mind to it. Spare 4 minutes and 30 seconds to hear this incredible speech today!
.............................................................................................................................................................................................
Честит понеделник!

Много специален човек ми изпрати това видео в момент, когато бях загубила мотивацията си. То ми напомни, че няма нищо, което не мога да постигна, стига да си го поставя за цел. Отделете 4 минути и 30 секунди, за да чуете тази невероятна реч днес!Have a very successful week!
Успешна седмица!

XoXo

Comments

hi dear happy start of week
vendy

new outfit post
http://simplelifeve.blogspot.it