Posts

Showing posts from October, 2012

Mini Fashion Icons ♥ Малки Модни Икони

The Little Black Jacket exhibition where the spirit of Coco Chanel still lives ♥ Изложбата "Малкото черно яке," където духът на Шанел още живее

Inspirational Quote by Winnie the Pooh ♥ Цитат за семицата от Мечо Пух

Shoot of the week: Ornate expectations ♥ Сесия на седмицата: Ornate expectations

Fashionable exhibitions in London

Find the dress of your dreams at MissesDressy.com ♥ Намерете роклята на мечтите си в MissesDressy.com

Inspirational Quote: What would Coco Chanel wear? ♥ Цитат за семицата: Какво би облякла Коко Шанел?

Shoot of the week: Une Journée à Paris ♥ Сесия на седмицата: Une Journée à Paris

Friday Specials ♥ Специално в Петък

1x3 Remix: Royal blue lace skirt ♥ 3x1 Ремикс: Кралско синя дантелена пола

DIY Floral Headband ♥ Направи си сам Диадема от Цветя

Fashion inspiration: Make your inner royalty shine! ♥ Модно вдъхновените: Накарайте кралицата в себе си да заблести

Inspirational Quote: What would Coco Chanel say? ♥ Цитат за семицата: Какво би казала Коко Шанел?

Shoot of the week: Winter Lady ♥ Сесия на седмицата: Зимна Дама

The winner is ... ♥ Печелившият е ...

New Friday feature ♥ Нова петъчна рубрика

Outfit: Orange Summer ♥ Тоалет: Оранжево Лято

Reasons to love Autumn ♥ Причини да обичаме есента

Outfit: Back to Basics ♥ Тоалет: Връщане към Класиката

Inspirational Quote: Make your own Luck ♥ Цитат за седмицата: Създай собствения си Късмет

Shoot of the week: Extreme Couture ♥ Сесия на Седмицата: Extreme Couture

Sunglassesshop.com: Review & Giveaway

Outfit: Go green ... and Orange ♥ Тоалет: В Зелено ... и Оранжево

The Wardrobe: For the love of Full Skirts ♥ Тоалет: За любовта към Богатите Поли

Inspirational Quote: Take the stairs ♥ Цитат за седмицата: Мини по стълбите