September 30, 2012

Shoot of the week: A Regal Woman ♥ Сесия на седмицата: A Regal Womant

Photo shoot by Chen Man for Vogue China October 2012, starring Li Bingbing, styling by Yoyo Yao


Although it is my favorite season Fall can be gloomy and dark sometimes. The October cover story of Vogue China takes on those days and makes them brighter and sunnier with jewel tone, structured piece from great labels like Haider Ackermman, Goirgio Armani, Gucci and Ralph Lauren chosen and styled by fashion editor Yoyo Yao. Li Bingbing's short hairstyle complements the sharp elegance of the shoot. Lensed by Chen Man this is what A Regal Woman looks like!
............................................................................................................................................................................................
Есента е любимият ми сезон, но понякога може да бъде мрачна и сива. Фотосесията за корицата на октомврийския брой на Vogue Китай прави тези дни по-светли и слънчеви с ярки, структурирани дрехи на велики дизайнери като Haider Ackermman, Goirgio Armani, Gucci и Ralph Lauren, избрани от модния редактор Yoyo Yao. Късата коса на Li Bingbing допълва острата елегантност на фотосесията. Заснета от Chen Man ето така изглежда една царствена жена!

September 29, 2012

The Wardrobe: Red Summer Dress ♥ Тоалет: Червена Лятна Рокля

Outfit I am wearing: Red backless summer dress designed and handmade by my mom, Esprit denim vest, white vintage jewelry, white leather wedges from a local store, white purse and sunglasses from local stores


It's a sunny day in London and I wish it was warm enough to wear a light summer dress. Autumn is my favorite time of the year but even I admit that there's nothing easier and sweet to wear than a sundress. You throw it on and voila you have and outfit! Accessorize to make it your own and you're ready to go! Layer with a vest or a light cardigan and you can take your favorite dress into early fall! No wonder dresses are the staple of my wardrobe! I can never have enough!
..............................................................................................................................................................................
Слънчев ден в Лондон е и ми се иска да беше достатъчно топло да облека лека лятна рокля. Есента и любимото ми време от годината, но дори аз признавам, че няма нищо по-лесно и очарователно от лятна рокля. Обличаш я и voila имаш тоалет! Добавяш аксесоари, за да й придадеш характер и си готова! Наслояваш с елек или лека жилетка и можеш да пренесеш любимата си лятна рокля в ранната есен. Не е изненадващо, че роклите са една от основите на гардероба ми! Никога не са ми достатъчно!

September 27, 2012

The Wardrobe: Missing the Sun ♥ Тоалет: Липсва ми Слънцето

Outfit I am wearing: Thrifted white summer dress with ruffles, white shorts from H&M, Turquoise clutch and Golden  bracelet from Primark, Vintage Ray Ban Sunglasses, Orange suede wedges from Zara
Living in UK has both up and downsides and one of the latter definitely is the miserable gloomy weather. I've been here only for a few days and I am already missing the sun. Luckily I still have some summer looks that you haven't seen so that's what I am going to be posting until I figure out the problem with taking outfit pictures when it's raining most of the time.  
...........................................................................................................................................................................
Животът в Англия има своите предимства и недостатъци. Една от лошите страни е нещастното и мрачно време. Тук съм само от няколко дни и вече ми липсва слънцето. За щастие все още имам летни тоалети, които не сте виждали, и за сега ще публикувам тях докато измисля решение на проблема с правенето на аутфит снимки, когато вали през по-голямата част от времето.

September 26, 2012

My room in London ♥ Стаята ми в Лондон

I haven't posted anything in ten days and this was driving me insane, but you know that I had a good reason. Moving to another country turned out to be more complicated and exhausting than I expected, not that I am complaining. :) I am almost all settled in now and I finally have the internet set up so I am going back to regular posting. I thought it would be nice if in my first post from the UK I show you where I live now, so here are some pictures of my new room. It's not completely finished yet, I still want to add some more decoration and maybe a clothing rack, but it's coming together and I must say I really like the result! What do you think?
...............................................................................................................................................................................
Не съм публикувала нищо от десет дни и това ме побъркваше, но знаете че имах добра причина. Преместването в друга държава се оказа по-сложно и изтощително отколкото очаквах... не че се оплаквам. :) Вече се настаних и най-сетне имам интернет, така че се връщам към редовното постване. Реших, че ще е интересно в първия си пост от Англия да ви покажа къде живея. Това са няколко снимки от новата ми стая. Hе е напълно готова, искам да добавя още декорации и може би закачалка за дрехи, но скато цяло харесвам резултата! Вие какво мислите? 

Trаy of fruits, apples, bananas, peaches, plums

September 16, 2012

Moving to London ♥ Местя се в Лондон

London, England, United Kingdom, UK, Britain, Great Britain, Big Ben
London, England, United Kingdom, UK, Britain, Great Britain, view of London
I've been gone for almost a week and finally I can tell you the reason why! Starting next Friday I will be blogging from UK! I am moving to London to do my masters in Fashion & Lifestyle Journalism! After so many efforts, running around, collecting documents and many e-mails I got accepted in one of my first choice universities!

Writing this I am both happy and sad, exited and terrified in the same time. It's such a bittersweet feeling. It's such an amazing opportunity to follow my dreams and immerse myself into the world of fashion and in the same time there's so much I am going to miss - my room, my lovely cousin, my boyfriend, my family, Sunday shopping trips ... 

I have just a few more days to organize everything so please excuse the luck of regular posts. I will surely keep posting from the UK and I can even start making videos again as there will be so many new experiences, brands, beauty products I will be willing to share with you! I might even create a second YouTube channel for unrelated to fashion and beauty vlogs. :)

Keep your fingers crossed everything goes well and stay tuned! :)
............................................................................................................................................................................
Нямаше ме почти седмица и най-сетне мога да ви кажа защо! От следващия петък ще пиша от Англия! Ще уча магистратура по Модна и Лайфстайл журналистика в Лондон! След толкова много усилия, тичане насам натам, събиране на документи и писане на и-мейли бях приета в един от топ университетите в списъка ми!

Пишейки това съм едновременно щастлива и тъжна, развълнувана и уплашена. Усещането е сладко и горчиво. Получавам невероятна възможност да следвам мечтите си и да се потопя в света на модата, а в същото време толкова много ще ми липсва... Моята стая, прекрасната ми братовчедка, приятелят ми, семейството ми, неделните разходки мола ... 

Имам само още няколко дни да организирам всичко, така че извинете липсата на редовни постове. Със сигурност ще продължа да поддържам блога от Англия и дори може да започна отново да правя видеа, защото ще има толкова много нови преживявания, компании, козметични продукти, за които ще искам да споделя! Дори може да създам втори YouTube канал за видеа, които не са пряко свързани с модата и красотата. :)

Стискайте палци всичко да мине добре и се отбийте отново! :)

September 11, 2012

The Wardrobe: Feeling like a Princess ♥ Тоалет: Да се почувстваш като Принцеса

Outfit I am wearing: Rich printed maxi skirt from a thrifted stored, a white top with sequined shoulders that I made, white ballerina flats with bows from a local store and pearl earrings
There are some piece that have the power to make you feel like a princess and this skirt is one of them! It's so rich on both fabric and color and it's so beautiful! I never want to wear it with anything but white in order not to distract the attention and keep the eye on it!You won't believe it but it's a find from one of my favorite thrift stores! I had already bought several things on that day but when I saw the skirt I just couldn't help myself, I had to have it!
............................................................................................................................................................................
Съществуват дрехи, които имат силата да те накарат да се чувстваш като принцеса и тази рокля е една от тях! Толкова е богата на цветове и плат и е толкова красива! Не искам да я нося с нищо освен с бяло, за да не разсейвам вниманието и окото да остава на нея! Няма да повярвате, но това е съкровище от един от любимите ми магазини за втора употреба! В онзи ден вече бях купила няколко неща, но когато видях полата не можах да се сдържа, просто трябваше да я имам!

September 7, 2012

The Wardrobe: 1x3 Remix. My favorite maxi skirt ♥ 3x1 Ремикс: Любимата ми макси пола

Outfit I wore: My favorite floral printed maxi skirt styled in three different outfits
I've said several times that this skirt is my favorite and most worn piece of the Summer! I've styled it in so many different ways and these are my top 3 that I love most. What makes it so perfect is that it's a floral printed maxi and there's nothing more to ask for, plus I've made it myself! No matter the bold, in your face print this is such a versatile piece that I can wear over and over again and transform it in so many ways! I cannot wait to transition the skirt into the Fall months, but here's how I wore it during the easy, breezy and hot Summer!
............................................................................................................................................................................
Няколко пъти съм казвала, че тази пола е любимата ми и най-носена дреха това лято! Комбинирaла съм я по много различни начини, а това са моите топ 3, които най-много обичам. Какво я прави толкова специална? Това е макси с флорален принт и няма какво повече да искам от пола! Освен това съм я шила аз! Колкото и смел и натрапчив да е принта тази пола може да бъде носена по хиляди начини и всеки път да изглежда различна. Нямам търпение да я пренеса в есенните месеци! Ето как я носих през лятото!

September 6, 2012

New in The Wardrobe: My new treasure ♥ Новото ми съкровище

I've been on the hunt for a big pearl necklace for a long, long while and I finally have one! After I've realized that apparently the jewel I want does not exist I've decided to order it and here's the beautiful, breathtaking result! Pearls, rose quartz and shiny crystals come together in a perfect harmony for me to wear 
............................................................................................................................................................................
Много, много време търсих голямо перлено колие и най-сетне имам! След като осъзнах, че очевидно бижуто, което искам, не съществува, реших да го поръчам, а това е красивият, спиращ тъха резълтат! Перли, розов кварц и бляскави кристали са събрани в перфектна хармония, която да нося 

Custom made necklace and bracelet with pearls, rose quartz and crystals. Entirely handmade.

September 5, 2012

DIY Home Decoration Frames ♥ Направи си сам декорирани рамки за вкъщи

Lately I've been obsessed with DIY projects! It's so much fun creating different clothes, accessories and home decorations! Today I will give you an idea how to take a plain frame and glam it up in a few simple steps!
............................................................................................................................................................................
Напоследък обожавам направи-си-сам проектите. Толкова е забавно да създавам различни дрехи, аксесоари или декорации за вкъщи! Днес ще ви дам идея как да превърнете скучни дървени рамки в симпатични аксесоари за дома в няколко прости стъпки!

DIY project: How to glam up wooden mirror frames from Ikea using acrylic paint, crochet pieces and seashells

September 4, 2012

The Wardrobe: My Happy Dress ♥ Тоалет: Щастливата ми рокля

The outfit I am wearing: Pink loose dress with embroidered butterflies from Odd Molly, blue leather purse from Carpisa, black leather flats from Nickels, Silver and pink earrings and pink sunglasses from Primark
Every girl needs a dress that can instantly pick up her mood and make her smile and feel happy and free! This adorable pink dress with butterflies flying all around it does it for me! What makes it even more special is that this is not a print, it's actually embroidery! The material is so soft and it's actually see-trough but there's so much fabric that flows around me in unison with my every move that you cannot even notice! To complete the outfit I chose my favorite, super comfortable flats that I wear with everything and the newest addition to my purse collection because the color matches perfectly the butterflies! The gorgoeus structured handbag I bought on my last trip to Milan from Carpisa- one of my favorite brands.
..........................................................................................................................................................................
Всяко момиче има нужда от рокля, която моментално да повдигне настроението й, да я накара да се усмихне и да се почувства щастлива и свободна. Тази очарователна розова рокля, по която летят пеперуди, го прави за мен. Това, което я прави още по-специална е, че пеперудите не са принт, а са избродирани! Материята е толкова мека и всъщност е прозрачна, но има толкова много плат, който сякаш лети около мен в унисон с всяко мое движение, че дори не се забелязва! За да завърша аутфита, избрах любимите ми, супер удобни балеринки, които нося с всичко и най-новото допълнение към колекцията ми от чанти, защото цветът идеално си пасва с пеперудите! Купих тази страхотна, структурирана чанта при последното си пътешествие до Милано от Carpisa - една от любимите ми марки.

September 3, 2012

Inspirational Quote: From another point of view ♥ Цитат за седмицата: От друга гледна точка

Every new month comes with the hope that something great will happen, that life will be better and happier! We're constantly trying to find happiness in the people around us, in our achievements, in those new shoes or a piece of chocolate and it seems we've all forgotten that ...
............................................................................................................................................................................
Всеки нов месец идва с надеждата, че ще се случи нещо страхотно, че животът ще бъде по-хубав и по-щастлив! Постоянно се опитваме да намерим щастие в хората около нас, в постиженията си, в онези нови обувки или в парче шоколад и изглежда всички сме забравили, че ...

Happiness does not depend on outward things, but the way we see them

"Щастието не зависи от външни неща, а от начина, по който ги виждаме."


Recommendations by Engageya