December 11, 2012

Beauty: My Travel Makeup Tricks


As I mentioned last Tuesday soon I will be traveling home to spend the most beautiful time of the year with my loved ones. I’ve teamed up with Zalando UK to put together the ideal travel outfit and after so many of you liked it I thought why not share with you my little beauty tricks that keep me looking fresh no matter how long the trip is, and trust me to get from London to Sofia takes pretty long.

All the pieces are from Zalando UK and will be linked bellow.


                                        What makeup do you wear when traveling?

XoXo
 December 10, 2012

Inspirational Quote: Chase your heart's desires ♥ Цитат за седмицата: Преследвай желанията на сърцето си

Happy Monday! 

Have you ever had people tell you that you should be happy with what you have and settle with it not lose it while pursuing something more? Don't ever listen do them! While it's true that you should be thankful for what you have, you should never give up on you dreams out of fear not to lose it.
...................................................................................................................................................................................
Честит понеделник!

Случвало ли ви се е да ви казват, че трябва да се доволни от това, което имате и да се задоволите с него, за да не го загубите докато преследвате нещо повече? Никога не слушайте тези хора! Вярно е, че трябва да сте благодарни за това, което имате, но никога не трябва да се отказвате от мечтите си заради страха да не го загубите.

Do not settle for less than exactly what you want. Your heart’s desires are there for a reason. Chase them. Pursue them relentlessly. Do not lose sight of your goals. They are your very reason for being.
"Никога не се задоволявай с нищо по-малко от това, което искаш. Има причина за копнежите на сърцето ти. Гони ги. Преследвай ги неуморимо. Не губи целите си от поглед. Те са причината за съществуването ти." 

Направи първата крачка днес, защото ...
Make the first step today, because ...

December 7, 2012

Ulyana Sergeenko. The Princess of Couture ♥ Уляна Сергеенко. Принцесата на Котюра

Today I decided to give you a sneak peek of the work I am doing for my MA and show you one of the articles I've written and laid out for the magazine I need to put together!
.............................................................................................................................................................................................
Днес реших да ви покажа малка част от магистърската ми работата и да споделя една от статиите, които съм подготвила за списанието си! Съжалявам, че няма превод на български, в момента, в който имам време, ще го добавя!


December 4, 2012

Wish List: The Ideal Travel Outfit ♥ Идеалния тоалет за път


It’s almost Christmas and I am so excited that soon I will be taking the long way home to spend the holidays with my loved ones! Every time I am taking a trip I am faced with the question “What to wear?” The dilemma between looking fabulous but not being very comfortable, or being comfortable but not looking my best is a hard one! That’s why I’ve teamed up with Zalando UK to put together The Ideal Travel Outfit! Something that’s comfortable and cute in the same time and that looks girly without restricting you in any way.

All the pieces are from Zalando UK and will be linked bellow.
.......................................................................................................................................................................................
Почти Коледа и е съм много развълнувана, защото скоро ще поема дългия път към къщи, за да прекарам празниците с любимите си хора! Всеки път, когато пътувам, съм изправена пред въпроса "Какво да облека?" Дилемата между това да изглеждам страхотно, но да не се чувствам особено удобно или да ми комфортно, но пък да не изглеждам толкова добре е доста трудна! Затова в партньорство със Zalando UK създадох Идеалния Аутфит за Път! Нещо, което е удобно и сладко едновремено и изглежда женствено без да те ограничава по никакъв начин.

Всички дрехи са от Zalando UK и ще бъдат линкнати долу.

December 3, 2012

Inspirational Quote: You can reach your dreams ♥ Цитат за семицата: Можеш да стигнеш мечтите си

Happy Monday! Today I won't say anything because this video is stronger than all the words!

Честит понеделник! Днес няма да казвам нищо, защото това видео е по-силно от всички думи!Have a successful week!
Успешна седмица!

XoXo
 

December 2, 2012

Shoot of the week: Winter Wonderland ♥ Сесия на седмицата: Winter Wonderland

A fashion photo shoot titled Winter Wonderland, photographer Raymond Meier, stylist Anya Ziourova, starring Edita Vilkeviciute for Allure Russia
So maybe I am ahead of myself but I am already dreaming of a white Christmas, of magical lights and beautiful sights, of wrapping presents under the sound of "Santa Claus is coming to town" and the scent of freshly baked Christmas cookies is feeling the room. I admit I am a Christmas geek ... and this is the best kind of geek! The excitement in the air, the decorations, the snowflakes and the colorful lights, the mulled wine and the Christmas trees ... oh the happiness!
.............................................................................................................................................................................................
Може би все още е рано за това, но вече си мечтая за бяла Коледа, за магически светлинки и красиви гледки, за опаковане на подаръци на фона на "Santa Claus is coming to town" и за аромата на прясно изпечени коледни сладки, изпълващ стаята. Признавам си, че съм маниак на тема Коледа ... но това е най-хубавата мания! Вълнението във въздуха, украсата, снежинките и цветните светлинки, греяното вино и елхите ... о какво щастие!

November 26, 2012

Inspirational Quote: Smile. The world is a beautiful place. ♥ Цитат за семицата: Усмихни се. Светът е красиво място.

Happy Monday, loves!

Often in life we have to face challenges, overcome our fears, heal from wounds and disappointments. In those moments it's easy to turn bitter, it's easy to forget how amazing life is. But ... 
.................................................................................................................................................................................................
Честит понеделник, сладури!

В животра си често трябва да се справяме с предизвикателства, да преодоляваме страховете си, да се възстановяваме от рани и разочарование. В тези моменти е лесно да се огорчим, лесно е да забравим колко прекрасен е животът. Но ...

Be soft. Do not the let the world make you hard. Do not let the pain make you hate. Do not let the bitterness steal your sweetness. Take pride that even though the rest of the world may disagree you still believe it to be a beautiful place."
"Бъди нежна, не позволявай света да те направи груба. Не позволявай болката да те накара да мразиш. Не позволявай огорчението да открадне сладостта ти. Гордей се от това, че дори останалият свят може да не е съгласен, ти все още вярвяш, че светът е красиво място."

November 23, 2012

Gift Ideas: Young Republic's 2012 Christmas Collection. You need to see it! ♥ Идеи за подаръци: Коледната колекция на Young Republic. Трябва да я видите!

Sorry for being MIA for a week. In the end of the term uni seems to be taking over my life, but all the hustle to finish everything before the break is worth it! Just a 20 more days and I will go home and have a Merry Little Christmas with my loved ones! 

Today I just realized that I don't have gifts from the most special people in my life yet and started looking for some online.... Yes... during class. I admit. I am sorry. Browsing around my favorite stores (while my teacher was discussing the importance of ... while my teacher was discussing something) I stumbled upon Young Republic's 2012 Christmas Collection and couldn't wait to share with you! You can find fashionable gift ideas for all of your friends and family, all created by the cool crowd of hot independent designers!

Some of my personal favorites are the breathtaking backless Vanessa Bandage dress, the adorable black cat bag by La Lisette, and the hilarious Angry Ninja IPad case! There's even a page with great gift ideas for under $20 to help you stay on budget and you know ... not get bankrupt after the holidays! 
.............................................................................................................................................................................................
Извинявам се, че ме нямаше цяла седмица. В края на семестъра университетът превзема живота ми, но всички усилия да приключа работата си преди Коледа си струват! Само след 20 дни ще се прибера в България за една Щастлива Малка Коледа (Merry Little Christmas) с любимите ми хора!

Днес осъзнах, че все още не съм купила подаръци за най-специалните хора в живота ми и започнах да търся онлайн ... Да ... По време на лекция ... Признавам си. Съжалявам. Разглеждайки любимите ми онлайн магазини (докато преподавателката обсъждаше важността на ... докато преподавателка говореше за нещо) попаднах на коледната колекция на Young Republic за 2012 и нямах търпение да я споделя с вас! Можете да намерите модни подаръци, създадени от най-актуалните независими дизайнери, за всичките си приятели и семейството си! 

Някои от личните ми фаворите са спиращата дъха рокля с гол гръб на Vanessa Bandage, сладката чанта във формата на черно котенце на La Lisette, и забавният Angry Ninja (Ядосана нинджа) Ipad кейс. Има дори страница със страхотни идеи за подаръци под $20, които да ви помогнат да се вместите в бюджета и... да не се разорите по празниците!

November 15, 2012

The Wardrobe: All I want to wear ♥ Тоалет: Единственото, което искам да нося

Outfit I am wearing: Handmade pencil skirt, knitted top and flower brooch created by my mom, a handmade green leather purse, sunglasses, chandelier earrings and ring all from H&M and Spanish brown shoes woth  chunky heel by HDR

Today I woke up with the desire to wear this exact outfit, so I thought why not post it. I love the down to earth settle colors and the feeling of elegance attached to it, but most of all I love that many of the pieces are unique, made by my talented mom. Who says a blogger cannot wear the same outfit more than once. I know as soon as it gets warm enough these are going to be the pieces I take out of the closet first!
............................................................................................................................................................................................
Днес се събудих с желанието да облека точно този тоалет, и реших да ви го покажа. Обичам земните, спокойни цветове и усещането за елегатност, но най-много от всичко обичам това, че по-голямата част от дрехите и аксесоарите са уникални, създадени от талантливата ми майка. Кой е казал, че блогърите не могат да носят един тоалет повече от веднъж? Знам че щом стане достатъчно топло тези дрехи ще бъдат първите, извадени от гардероба!

November 14, 2012

Ballgowns: British Glamour Since 1950‏ on show at V&A. Part I

Every girl likes to make a show-stopping entrance. Each dress at the Ballgowns exhibition is just about glamorous enough. 


Ever since I set my foot in London for the first time I wanted to go the see what the British Glamour Since 1950 was all about. A few days before I actually visited the V&A museum with its newly reopened, breathtaking fashion galleries, I heard someone say "It's nothing special. Just some dresses." That coming from a fashion student was surprising but didn't kill my enthusiasm. 

The moment I walked in I gasped. It was so much more than "just some dresses." It was the history of glamour starting at 1950, beautifully taking you trough every decade of elaborate frou-frous, long trains and naked shoulders, until you get to the eccentric metallic dress Gareth Pugh designed especially for the exhibition. 

The moment I saw an original Christian Dior dress from his New Look collection was surreal. It is something you remember for life. Knowing the history of this line, how revolutionary for its times it was and how it gave women back femininity and allure makes the opportunity to be near that dress one of the mot precious moments of a lifetime. 

Burberry, John Galliano, Vivienne Westwood, every piece, part of the exhibition, is a celebration of fashion, shape, and glamour. The one dress that will always be in my heart is the white Alexander McQueen Daphne Guiness wore to the 2011 Met Gala, dedicate to the genius designer. Every little feather, the perfectly bold  that accentuate the most beautiful curves of a woman's body made me love fashion so much more, if that is even possible. 

If you love fashion, or even if you like it just a little bit, make sure to visit the epitome of it at the V&A before it closes down in January. 

November 13, 2012

New in The Wardrobe: Burberry Weekend. My new addiction. ♥ Burberry Weekend. Новата ми страст.

Burberry Weekend, a fragrance by Burberry
I have a confession to make ... I have a brand new addiction and I am not planning to fight it. My love for Burberry is growing every single day and this scent is just another reason why. It's playful and fresh, carefree and young, yet very sophisticated and classy. The top notes include sweet and zesty mandarin and aromatic grassy notes, then when you get to the heart you feel the aroma of blue hyacinth, iris, nectarine, peach flower, red cyclamen and wild rose. In the end comes the dry-down which is a perfect blend of sandalwood, cedar and musk. Created by Nathalie Lorson back in 1997, the florally fruity scent is what makes even the most dreary morning better and puts me just in right mood to face every challenge with a breezy smile. 
..............................................................................................................................................................................................
Искам да направя признание ... Имам нова страст и не смятам да се боря с  нея. Любовта ми към Burberry расте всеки ден и този аромат е още една причина за това. Закачлив и свеж, безгрижен и млад, а освен това много изискан и елегантен. Връхните нотки включват сладка и пикантна мандарина и тревисти нотки, когато стигнете до сърцето усещате уханието на син зюмбюл, ирис, нектарина, цвят на праскова, червена циклама и дива роза. Последни се усещат базовите нотки на кедър и мускус. Създаден от Натали Лорсън през 1997, флорално плодовият аромат е това, което прави дори най-мрачните сутрини по-хубави и ме поставя в правилното настроение да посрещна всяко предизвикателство с безгрижна усмивка.

Burberry Weekend, a fragrance by Burberry

Burberry Weekend, a fragrance by Burberry
Burberry Weekend, a fragrance by Burberry
What's your favorite scent?
Кой е любимият ви аромат?

XoXo

November 12, 2012

Inspirational Quote: Stay strong, sweetheart ♥ Цитат за семицата: Бъди силна, миличка

Happy Monday, loves! 

Sometimes life gets tough and it seems impossible to get trough another day. In those times ...
.............................................................................................................................................................................................
Честит понеделник!

Понякога животът е труден и изглежда невъзможно да преминеш през още един ден. Тогава ...

You are going to want to give up. Don't.
"Ще искаш да се предадеш. Недей."

November 11, 2012

Shoot of the week: A Pointe to Remember ♥ Сесия на седмицата: A Pointe to Remember

Fashion photo shoot called A Pointe to Remember by Sy Delorme for Mojeh Magazine, starring Alexina Graham as a ballerina, styling by Sonia Logerot
When I saw this stunning editorial I gasped. Is there something more beautiful, more refined and inspiring then ballet? The dance, so hard to master and so ruthless in its demand of absolute perfection, holds an enchanting mystery that's so captivating, so alluring. The hypnotizing world of ballet is so delusively  flawless. Don't we all love to be deceived sometimes ...
.............................................................................................................................................................................................
Тази фотосесия спря дъха ми. Има ли нещо по-красиво, по-изтънчено и вдъхновяващо от балета? Танцът, толкова труден за овладяване и толкова безмилостен в преследването на абсолютно съвършенство, крие пленителна мистерия, която е невероятно омайна и привлекателна. Хипнотизиращият свят на балета е толкова измамно идеален. Не обичаме ли вички да бъдем заблуждавани понякога ...

November 8, 2012

Graze Box. You Guilty Free Snacks.Today I want to tell you about this amazing service I discovered here in the UK. Called Graze box it delivers the nature to your home. Guilty free snacking with healthy little treats handpicked especially for based on your personal taste and the way you rate the hundred natural options they offer. Do you like nuts, seeds and dried fruits? Or maybe tasty crackers, dips and olives, or even freshly baked bread? For the ones who have a taste for sweets they provide flapjacks, cakes and other natural treats. Vote for your favorites and have them deliver at home or at the office, once or twice a week or a month. A box is only £3.89 including delivery and you can cancel any time or reschedule for an early delivery if you really need your healthy snacks on a certain day! Too bad currently they're only delivering within the UK but keep your fingers crossed they expand soon and offer their great services internationally.

To learn more visit Graze.com 

November 7, 2012

Mint Green Summer on my mind ♥ Ментово Зелено Лято в мислите ми

Outfit I am wearing: Handmade green maxi dress designed by my mom, hand knitted orange purse made by my mom, orange Zara wedges, Colorful summer scarf from Ystrdy, Chunky golden bracelet from Primark and a belt from Bershka
Obviously these pictures were taken a long time ago when it was still summer and I was still home enjoying my favorite ice cream, which is peppermint by the way. Only when you leave home for a long time you realize how much joy the little things as a Sunday afternoon walk bring. Summer may still be on my mind but I am looking forward to Christmas when I will walk the same streets again, this time with a hot chocolate in my hand. 
.........................................................................................................................................................................................
Очевидно тези снимки са правени преди доста време, когато все още беше лято, а аз все още си бях вкъщи наслаждавйки се на любимия си сладолед, който е мента между другото. Едва когато заминеш за дълго време, осъзнаваш колко много радост носят малките неща като разходката в неделя следобяд. Лятото все още е в мислите ми, но вече нямам търпение да дойде Коледа, когато ще се разхождам по същите улици, но този път с топъл шоколад в ръка.

November 6, 2012

The Hollywood costume exhibition ♥ Изложбата на холивудски костюмиFlashing screens, legendary costumes, halls buzzing with excitement. The Hollywood costume exhibition at  V&A was a joy on several levels. Going there I expected to see nothing but a few garments on mannequins labeled with the name of the movie they cam from. I just couldn't understand what was all the fuss about and why I had to prebook a ticket after waiting in line for almost 30 minutes. Imagine my surprise when three hours later I walked in the first of several halls illuminated by screen showing parts and bits of the most famous Hollywood movies, with dozens of mannequins dressed in the most beautiful garments from pictures I've seen or only heard of. 

The first one I laid my eyes one was Audrey Hepburn's sleek black dress from breakfast at Tiffany's - one of my all time favorites. I look up an instead of a plastic mannequin's head I see a screen with Audrey's stunning face smiling at me. It may sound strange but this screens were one of the best touched to the exhibition. They  brought life to every costumes, made it so real that it felt like you can talk to the Indiana Jones, captain Jack Sparrow, or even Darth Vader (who up-close is not terrifying at all, even a little funny with his face made of plastic).


Looking up I found Batman standing tall, monitoring the room for any disturbance and right across from him there was Spider, stack to the wall, looking for a beautiful girl to save. Next room from them Superman was caught mid-flight on his way to saving the world. 

Walking trough the rooms my excitement was only growing stronger as there were several pieces I really wanted to see - Dorothy's dress and magical red heels, Natalie Portman's black costume form Black Swan Marilyn Monroe's celebrated white dress. I never expected the last two ladies to be so fragile and tiny. Especially Marilyn, with everyone saying how curvaceous she was her small frame was very surprising. 

Those were the last few pieces. The exhibition ended with a bang so to say and I walked out feeling excited, my head buzzing, flashing pictures of what I saw in front of my eyes. The prebooked ticket, the waiting, the fuss. It was all so worth it!

November 5, 2012

Inspirational Quote: Fight for every inch ♥ Цитат за семицата: Борете се за всеки сантиметър

Happy Monday!

Someone very special sent me this video in a moment when I've lost my motivation. It immediately reminded me there's nothing I cannot achive if I set my mind to it. Spare 4 minutes and 30 seconds to hear this incredible speech today!
.............................................................................................................................................................................................
Честит понеделник!

Много специален човек ми изпрати това видео в момент, когато бях загубила мотивацията си. То ми напомни, че няма нищо, което не мога да постигна, стига да си го поставя за цел. Отделете 4 минути и 30 секунди, за да чуете тази невероятна реч днес!

November 4, 2012

Shoot of the week: The New Age of Elegance ♥ Сесия на седмицата: The New Age of Elegance

Fashion Photo shoot by Emre Guven for More Magazine, starring Luci Liu wearing Zac Posen, Michael Kors and Roberto Cavalli, styled by Jonny Lichtenstein
The legendary Coco Chanel once said "A girl should be two things: classy and fabulous." This is exactly what Lucy Liu is in the latest issue of More Magazine wearing luxurious, breathtaking pieces by designers such as Michael Kors, Zac Posen and Roberto Cavalli styled by Jonny Lichtenstein.The feminine and sleek looks are completed by hair and makeup by Enzo Angileri and Erin Ayanian Monroe respectively. Emre Guven captured the sophisticated, lavish beauty of The New Age of Elegance.
...................................................................................................................................................................................
Легендарната Коко Шанел някога е казала "Всяко момиче трябва да бъде две неща: класно и бляскаво." Луси Лиу е точно това в последния брой на More Magazinе, облечена в луксозни, спиращи дъха модели на дизайнери като Майкъл Корс, Зак Посен и Роберто Кавали, избрани от Jonny Lichtenstein. Женствените и елегантни тоалети са допълнени от прическа и грим съответно от  Enzo Angileri и Erin Ayanian MonroeEmre Guven е уловил изискната, разточителна красота на Новата Ера на Елеганост (The New Age of Elegance).

October 31, 2012

Mini Fashion Icons ♥ Малки Модни Икони

We're in the middle of the week and something fun is always good! I might be a little late to post this but it's the coolest thing on the internet right now! Just saying!

В средата на работната седмица винаги е добре да намерим нещо забавно! Може би поствам това малко късно, но е най-страхотно нещо в интернет! Само казвам! 

October 30, 2012

The Little Black Jacket exhibition where the spirit of Coco Chanel still lives ♥ Изложбата "Малкото черно яке," където духът на Шанел още живее
Last week I went to see the long awaited Little Black Jacket exhibition in pictures by Karl Lagerfeld at the Saatchi Gallery, London. Even the entrance has the Chanel feel. A sleek black column with simple white lettering. "Simplicity is the keynote to all true elegance" as Mademoiselle Chanel once said. I walk in the minimalistic and modern Saatchi Gallery, go to the second floor and enter the world of Chanel. Walls and walls of pictures. 

But not just portraits of people, images of personalities, of moods, of captured moments. Innocence and seduction, drama and serenity, passion and indifference all gathered together in absolute harmony. The little black jacket has so many faces, it doesn't overwhelm, it accepts the wearer's personality, becomes a perfectly tailored part of it. According to Coco Chanel if you "dress shabbily and they remember the dress; dress impeccably and they remember the woman." The little black jacket is the epitome of impeccably, it make's a personality shine trough, it makes a woman remembered. 

This exhibition isn't just a tribute to an iconic garment, it is not just a demonstration of Karl Lagerfeld's styling and photography talent. It is another proof of Coco Chanel's genius. Only this legendary woman could create a piece so timeless to withstand the test of time and look just as modern today as it did so many years ago. The Parisian chic and absolute elegance capture the essence of Chanel. In those rooms of the Saatchi Gallery, between the walls of pictures, Chanel's spirit was alive.

October 29, 2012

Inspirational Quote by Winnie the Pooh ♥ Цитат за семицата от Мечо Пух

A drawing of Winnie the Pooh
Happy Monday! On such a gloomy, miserable morning I thought it would be lovely to start the day with something really positive and adorable to make myself and hopefully all of you smile. And what's cuter than Winnie the Pooh? Nothing I can think of! The adorable little bear has the most precious and wise insides on life, love, and happiness! I chose just my most favorite ones but if you like them and haven't read the book, start on it tonight with your evening cup of tea.
.........................................................................................................................................
Честит понеделник! В тази мрачна и нещастна сутрин реших, че ще е чудесно да започна деня с нещо наистина позитивно и слънчево, което да ме накара да се усмихна, а надявам се и всички вие също. Какво е по-сладурско от Мечо Пух? Нищо, за което мога да се сетя! Очарователното малко мече има най-милите и мъдри мисли за живота, любовта и щастието! Тук съм подбрала само наи любимите ми. Ако ви харесат и не сте чели книгата я започнете още тази вечер с чаша топъл чай.


Let's begin by taking a smallish nap or two... Winnie the Pooh

"Хайде да започнем с мъничка дрямка или две..."

"What day is it?" asked Pooh "It's today" squeaked Piglet. "My favorite day." said Pooh
"Кой ден е?" попита Пух
"Днес" отговори Прасчо
"Любимият ми ден," каза Пух

You can't stay in your corner of the forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes. Winnie the Pooh
"Не можеш винаги да стоиш в своя ъгъл в гората и да чакаш другите да дойдат при теб. Понякога трябва ти да отидеш при тях."

Some people care too much, I think it's called love. Winnie the Pooh


"Някои хора ги е грижа прекалено много, мисля, че се нарича любов."

Piglet: "how do you spell love?" Pooh: "You don't spell it, you feel it."
Прасчо: "Как се пише любов?"
Пух: "Не се пише, чувства се."


Sometimes the smallest things take up the most room in your heart. Winnie the Pooh"Понякога най-малките неща заемат най-много място в сърцето ти"

Promise me you'll always remember... you're braver than you believe, stronger then you seem, smarter than you think, and loved more than you know. Christopher Robin to Pooh
"Обещай ми, че винаги ще помниш... по-смел си отколкото вярваш, по-силен отколкото изглеждаш, по-умен отколкото мислиш и обичан повече, отколкото можеш да си представиш."

Just to mention that the idea of this adorable post came from my adorable daddy <3 :)
Само да спомена, че идеята за този миличък пост дойде от миличкия ми тати <3 :)

Have a very happy week!
Много усмихната седмица!

XoXo


October 28, 2012

Shoot of the week: Ornate expectations ♥ Сесия на седмицата: Ornate expectations

A fashion photoshoot inspired by the baroque trend for How To Spend It Magazine, Starring Nina Porter, Laura O'Grady, Louisa Facchino-Stack, Mary Ballantyne, Edda Oscars, Keira, Elenor Hayes, Sam Rollinson shot by Andrew Yee, Styling by Damian Foxe
What is fashion and how do you recognize real elegance and beauty? These are two of the hardest questions to answer because there's always another truth, another point of view, something that proves you wrong. Even two of the greatest women in the history of fashion tried and failed to give an always valid answer. First Coco Chanel said that "Simplicity is the keynote to all true elegance." Years later Anna Wintour proclaimed that "Fashion is never about looking back, it's always about looking forward." Both sound very true and logical, but look at the baroque trend this season. There's nothing simple or futuristic about it. Inspired by the royal opulence of the past designers are taking us to an exquisite, beautiful and very elegant world of elaborate details and fairy tale garments. Sometimes fashion is about looking back and elegance is complex, lavish and abundant. Fashion is never what you expect it to be but it is always breathtaking.
.............................................................................................................................................................................................
Какво е модата и как да разпознаем истинската елегантност и красота? Това са два от най-трудните въпроси, защото какъвто и отговор да дадеш винаги има още една истина, още една гледна точка, нещо, което да те опровергае. Дори две от великите жени в историята на модата се провалиха в опита си да дадат отговор, който винаги да е валиден. Първо Коко Шанел каза, че "Простотата е основният принцип на истинската елегантност." Години по-късно Анна Уинтър от своя страна каза, че "Модата никога не гледа назад, винаги гледа напред." И двете твърдения звучат напълно логично, но погледнете бароковата тенденция тази есен. В нея няма нищо просто или футуристично. Вдъхновени от кралския разкош на миналото, дизайнерите ни пренасят във великолепен, красив и изключително елегантен свят на претенциозни детайли и приказни дрехи. Понякога модата гледа назад, понякога елегантността е сложна, разточителна и изобилна. Модата никога не е това, което очакваме да бъде, но винаги успява да спре дъха ни.

October 25, 2012

Fashionable exhibitions in London

An incredibly long week is almost over! It's been super busy few days with sever deadlines and a new internship. I still managed to find time to visit three amazing exhibitions - The little black jacket with photos by Karl Lagerfeld, The Ball Gowns exhibition and the Hollywood costumes one. I will tell you all about those just as soon as I squeeze a little more time to write and edit the pictures (that I wasn't aloud to take, but I am a rebel haha).
.............................................................................................................................................................................................
Невероятно дълга седмица е вече към края си! Последните няколко дни бяха супер заети с няколко  крайни срока и нов стаж. Въпреки това успях да намеря време да посетя три приказни изложби - Малкото черно яке със снимки на Карл Лагерфелд, Иложбата на бални рокли и изложбата на холивудски костюми. Ще ве разкажа всичко веднага щом намеря време да напиша пост и да обработя снимките (които не беше позволено да правя, но съм бунтар, хаха).

The entrance to the little black jacket exhibition with pictures by Karl Lagerfeld in the Saatchi Gallery, London


A picture from the Hollywood costumes exhibition in the V&A museum, London
A picture from the Ball Gowns exhibition in the V&A museum, London
Which one do you wanna know about first?
За коя искате да ви разкажа първо?

XoXo


October 24, 2012

Find the dress of your dreams at MissesDressy.com ♥ Намерете роклята на мечтите си в MissesDressy.com


If you have been reading this blog for a while you know I love beautiful feminine dresses more than anything. They are the ultimate form of sophistication, design and beauty; they demonstrate confidence and can show off the best of a woman’s body. I can spend hours looking at stunning dresses in all shapes and colors and still want more. I believe every lady should have a sun dress, a business dress, an A-line dress, a little black dress, a fun party dress and of course a breathtaking gown in her wardrobe. The last two can be incredibly hard to find, especially if you don't want to spend a small fortune. I've realized that to the full extend when I was helping a friend of mine find a prom dress.

Today I want to tell you about a great website where you can find the dress of your dreams and have it delivered to your doorstep. Do you like fun short dresses or elegant long gowns, strapless or backless, feathers or sequins?  You can find everything a girl dreams of at MissesDressy.com. The amazing collection of all types of designer dresses at very reasonable prices left me stunned and speechless. You can find everything from wedding dresses to prom dresses, to evening gowns and even accessories.

If I had to choose a favorite line, it would most definitely be the Sherri Hill Dresses. The lavish elaborate detailing and variety of shapes can satisfy even the most exquisite and capricious tastes. Looking at them I wish I could go through high-school all over again just to be able to wear such an incredible piece for my prom!
..............................................................................................................................................................................................
Ако четете този блог от известно време знаете, че няма нищо, което обичам повече от красиви женствени рокли. Те са най-висшата форма на изтънченост, дизайн и красота; демонстрират увереност и подчертават най-красивото в женското тяло. Мога да прекарам часове, гледайки зашеметяващи рокли във всички форми и цветове и да продължавам да искам още. Вярвам, че всяка дама трябва да има небрежна лятна рокля, бизнес рокля, рокля с А-линия, малка черна рокля, забавна парти рокля и разбира се приказна бална рокля в гардероба си. Намирането на последните две може да бъде изключително трудно, особено ако не искате да похарчите малко състояние. Осъзнах това докато помагах на моя приятелка да намери рокля за абитуриентския си бал.

Днес искам да ви разкажа за страхотен уебсайт, където можете да намерите роклята на мечтите си. Харесвате забавни мини роклички или елегантни дълги рокли, без презрамки или с гол гръб, пера или пайети... Можете да намерите всичко, за което мечтае едно момиче, в MissesDressy.com. Невероятната колекция от всякакви видове диайнерски рокли на разумни цени ме смая. Можете да намерите всичко от сватбени рокли, през вечерни рокли, до абитуриентски рокли и аксесоари.

Ако трябваше да избера любимата ми линия, определено биха били роклите на Sherri Hill. Разточителните сложни детайли и разнообразието от форми може да задоволи и най-изтънчения и капризен вкус. Приисква ми се пак да премина през петте години в гимназия само, за да мога да облека такава зашеметяваща рокля на бала си!

Take a look at their webite: http://www.missesdressy.com/ and tell me can you pick a favorite?
Разгледайте уебсайта им: http://www.missesdressy.com/ и ми кажете можете ли да си изберете любима рокля?

XoXo


Recommendations by Engageya